یکی از معضلات همیشگی در بتن، ترک های ریز ایجاد شده میباشند. همین ترک های مویی مسیر را برای نفوذ عوامل مخرب به درون بتن باز میکنند و به مرور باعث خرابی بتن و در نتیجه افت کیفیت و دوام سازه های بتنی میشوند.
خیلی اوقات بازسازی و تعمیر این ترکها امکان ندارد و یا بدلیل قابل رویت نبودن، ترمیم نمیشوند. همین امر سبب عالقه ی سازندگان به افزودن موادی برای پیشگیری از این پدیده و پدیده های مشابه میباشد.
امروزه طیف وسیعی از الیاف به عنوان افزودنیهای بتن موجود میباشد که هر کدام با ویژگیهای منحصر بهفرد خود، برای ارتقای بتن مورد استفاده قرار میگیرند. الیاف طبیعی، الیاف سلولزی، الیاف پ ‌پ  یا  الیاف پلی پروپیلن، الیاف پلی استر، الیاف شیشه، الیاف فلز، الیاف کربن، الیاف ماکروسنتتیک، الیاف میکروسنتتیک و الیاف آروماتیک پلی آمید دستهای از پرکاربردترین الیاف ها میباشند. در میات الیاف های ذکر شده، الیاف پ پ همزمان تاثیرات بسزایی در ساختار بتن ایجاد میکند که در ادامه به صورت مفصل این الیاف مورد بررسی قرار میگیرد.

بیشتر بخوانید: ژل میکروسیلیس

پودر میکروسیلیس

 

الیاف پ پ چیست؟

الیاف پ ‌پ نوعی ماده پلیمری با وزن سبک، استحکام بالا و مقاومت در برابر خوردگی است. مقاومت در برابر ترک بتن را می توان با افزودن الیاف پ پ بهبود بخشید. PPF می تواند نفوذ آب یا یون های مضر در بتن را مسدود کند و درنتیجه دوام بتن به طور قابل توجهی افزایش می یابد. در این مقاله تأثیر الیاف را بر دوام بتن، از جمله انقباض خشک شدن، خزش، جذب آب، مقاومت در برابر نفوذپذیری، مقاومت در برابر نفوذ یون کلرید، مقاومت در برابر خوردگی سولفات، مقاومت در برابر چرخه یخ-ذوب، مقاومت در برابر کربناتاسیون و مقاومت در برابر آتش بتن را به خوبی توضیح داده تا بتوانید بهتر با این ماده آشنا شوید.

الیاف پلی پروپیلن که به عنوان الیاف پ پ نیز شناخته می شوند، الیافی سبک میباشند. این الیاف نوعی ماده افزودنی بتن هستند که تاثیرات مثبت قابل توجهی در ساختار بتن به جا میگذارند. مانند الیاف پلی استر، الیاف پ پ را میتوان به POY، FDT و DTY تبدیل کرد. میتوان آنها را در طول فرآیند اکستروژن در رنگ های مختلفی تولید نمود.

الیاف پ پ یکی از رایجترین الیافی میباشند که با دارا بودن ویژگیهای قابل توجه ای که دارند از مشکالت احتمالی در بتن جلوگیری میکنند. میتوان به صراحت بیان نمود، هر زمانیکه نیاز به باال بردن مقاومت مکانیکی و نشکن کردن بتن مد نظر باشد الیاف پ پ بهترین انتخاب میباشند.

مشخصات الیاف پ پ

الیاف پلی پروپیلن (PPF) نوعی الیاف مصنوعی پلیمری خطی است که از پلیمریزاسیون پروپیلن به دست می آید. الیاف پ پ دارای مزایایی مانند وزن سبک، استحکام بالا، چقرمگی بالا و مقاومت در برابر خوردگی است. PPF به طور گسترده در صنایع شیمیایی، انرژی، پوشاک، حفاظت از محیط زیست و ساخت و ساز استفاده می شود.

در صنعت ساخت و ساز، بتن دارای معایب مقاومت کششی کم، مقاومت در برابر تغییر شکل ضعیف و مقاومت ضعیف در برابر ترک است. ریزترک ها به راحتی از بیرون به داخل تولید می شوند که باعث افزایش نفوذپذیری بتن می شود. آب یا سایر یون های مضر به راحتی وارد بتن شده و فرسودگی بتن را تسریع می کند.

هنگامی که PPF به بتن اضافه می شود، ساختار شبکه توزیع تصادفی سه بعدی را می توان در بتن تشکیل داد که به طور موثری از تولید و توسعه ریزترک جلوگیری می کند.

در نتیجه، PPF می تواند از ورود آب و سایر یون های مضر به بتن جلوگیری کند. دوام بتن را می توان با افزودن الیاف پ پ بهبود بخشید. به دلیل خواص عالی این الیاف می تواند در مهندسی معماری، مهندسی روسازی و مهندسی هیدرولیک استفاده شود.

الیاف پلی پروپیلن

الیاف پلی پروپیلن

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی الیاف پ پ

الیاف پ پ و  الیاف پلی پروپیلن معمولا سفید رنگ هستند. این ماده دارای چگالی 900 کیلوگرم بر متر مکعب و دمای ذوب 160 درجه سانتیگراد میباشد. الیاف پ پ از مقاومت کششی 400 مگاپاسکال برخوردار هستند. ضخامت این الیاف 18 تا 30 میکرون میباشد. در الیاف پ پ یون کلرید وجود ندارد. غوطهوری در آب الیاف پ پ 3 تا 5 ثانیه تخمین زده شدهاست. مدول یانگ که در واقع نسبت تنش به کرنش میباشد، برای این الیاف در محدودهی 5 تا 7 گیگا پاسکال میباشد. این الیاف در طولهای 3 ،6 ،12 ،18 میلیمتر موجود مییاشند. با توجه به کاربرد مد نظر، اندازهی مناسب انتخاب میشود. به عنوان مثال معموال برای سیمانکاری آستر از الیاف پ پ 3 میلیمتر و برای بتن از الیاف پ پ 12 میلیمتر استفاده میشود. درصد ازدیا طول الیاف پ پ الیاف پ پ مانند دیگر الیاف موجود باید در برابر کشش مقاوم باشند. هر چه مقاومت کششی نمونهی بتنی باالتر باشد الیاف پ پ کار خود را به درستی انجام دادهاند.

2الیاف عالوه بر مقاومت، خواص مکانیکی دیگری نیز دارا میباشند. مقاومت در واقع بیانکننده نیروی الزم برای شکست میباشد. اما اطالعاتی درباره اتفاقهایی که برای نمونه تا رسیدن به نقطه شکست میافتد، نمیدهد. همین امر سبب میشود که رفتار ازدیاد طول الیاف مورد بررسی قرار گیرد. ازدیاد طول نوعی تغییر شکل میباشد. در واقع تحت تنش وارده نمونه تغییر شکل میدهد. نمونه مورد نظر تحت کشش تغییر شکل میدهد و در نتیجه طویلتر میشود.

 

طریقه مصرف الیاف پ پ

با توجه به نوع کاربرد بتن، بازه استفاده از الیاف پ پ 8.0 تا 3 کیلوگرم در هر متر مکعب بتن میباشد. استفاده رایج به این صورت است که، مواد اولیه بتن در میکسر مخلوط میشوند در همین حین الیاف پ پ به میکسر اضافه میشود. بهتر است ذره ذره به مالت اضافه شود تا در قسمتی متمرکز نباشد. حدودا 5 دقیقه زمان نیاز است تا به خوبی در سطح مالت بتن پراکنده شود.

توصیه میشود، بعد از افزودن الیاف پلی پروپیلن، زمان اختالط خیلی طوالنی نشود. علت این امر جلوگیری از آسیب رسیدن به الیاف پ پ بر اثر ساییدگی با سنگدانه ها میباشد.

همچنین میتوان الیاف پ پ را با مواد خشک در میکسر مخلوط نمود و سپس آب را افزود. راهکار دیگر اضافه نموندن الیاف پ پ به آب طرح اختالط و سپس افزودن آن به مواد خشک درون میکسر میباشد.

این موضوع قابل توجه است که الیاف پ پ، آب گریز میباشند. به همین سبب آبی جذب نمیکنند و نیازی به استفاده بیشتر از آب برای رسیدن به روانی مورد نظر نمیباشد. در نتیجه وجود این الیاف اسالمپ را کاهش نمیدهد. برای افزایش اسالمپ و کارایی بتن میتوان روانکننده مناسبی را به بتن حاوی الیاف پ پ افزود و نگرانی بابت واکنش بین این مواد نداشت.

مطالعه بیشتر: فرمول سنگ مصنوعی


 میکسر سنگ مصنوعی

 

بررسی مقاومت فشاری بتن حاوی الیاف پ پ

استفاده از مقدار زیاد و نادرست الیاف پ پ باعث ایجاد کلوخگی در مالت میشود.

بنابراین باید به مقدار کم از این محصول استفاده نمود. مقدار مصرف الیاف پ پ در بتن در حدی نمیباشد که باعث افزایش مقاومت فشاری نمونه شود. در واقع افزودن الیاف پ پ باعث ایجاد یک نیروی مکانیکی ماکروسکوپی نمیشود و نیرویی کمکی به حساب می آید.

کاربرد الیاف پ پ

1 .برای تولید بتنهای بسیار مقاوم، بتن های سبک، بتنهای شکل پذیر، بتنهای ضدحریق، بتن اکسپوز و تولید قطعات پیش ساختهی بتنی با وزن و ضخامت کمتر از الیاف پ پ استفاده میشود.

2 .در روسازی های صنعتی و همچنین انواع کفسازی نظیر، کفسازی پارکینگ ها، انبارها، سوله های صنعتی افزودن الیاف پ پ به بتن بسیار موثر میباشد.

3 .الیاف پ پ در بتن انواع نماهای ساختمان مورد استفاده قرار میگیرند.

4 .در سازههای بتنی تحت ارتعاش، افزودن الیاف پ پ بتن را تقویت میکند.

5 .بتن حاوی الیاف پ پ در کانالها و مخازن آب و تصفیهخانهها بکار میرود.

6 .در تولید انواع سقف های کامپوزیت، ورق های سیمانی، پوشش های دیوار، لوله ها و بلوک های سیمانی این الیاف مورد استفاده قرار میگیرند.

 

مزایای استفاده از الیاف پ پ

 1. این یک ماده نسبتا ارزان است.
 2. به دلیل ماهیت نیمه کریستالی الیاف پ پ، از استحکام خمشی باالیی برخوردار است.
 3. ضریب اصطکاک پایینی دارد.
 4. در برابر رطوبت بسیار مقاوم است.
 5. مقاومت شیمیایی خوبی نسبت به طیف وسیعی از بازها و اسیدها دارد.
 6. به دلیل ایجاد خاصیت پیوستگی در بتن مقاومت کششی، برشی و مقاومت سایشی را افزایش میدهند.
 7. مقاومت بتن حاوی الیاف پ پ در برابر بار ضربهای باال میباشد.
 8. افزودن الیاف پ پ، از ایجاد ترکهای مویی جلوگیری میکند.
 9. الیاف پ پ با مخلوط شدن در بتن ته نشین نمیشوند و افزایش وزن بتن را به همراه ندارند.
 10. با بکار گیری الیاف پ پ نشست پالستیک کاهش پیدا میکند.
الیاف پ پ

الیاف پ پ

معایب استفاده از الیاف پ پ

بتن حاوی الیاف پ پ دچار شکست ترد میشود علت این امر رفتار الاستیک و کشسان این الیاف تا لحظه گسیختگی میباشد. در هنگام شکست ترد هیچ گونه علائم هشدار دهنده ای مشاهده نمیشود و بتن بدون اینکه ترک بخورد در یک لحظه ترد شده و تخریب صورت میگیرد. این نوع شکست خطرناکترین نوع شکست در سازههای بتنی میباشد.

همین امر استفاده از الیاف پ پ را در بتن های مسلح محدود میکند. همچنین از این الیاف در افزایش فواصل درز بتنی نباید استفاده نمود. الیاف پ پ هوای محبوس در بتن را افزایش میدهند. به همین علت تراکم بتن سخت میشود. و کارایی آن کاهش پیدا میکند.همچنین در صورت مصرف بیش از حد مجاز الیاف پ پ، کارایی بتن به شدت کاهش پیدا میکند. علت این موضوع افزایش چسبندگی مخلوط میباشد.

 

 

بازیافت الیاف پ پ

الیاف پ پ برای بازیافت نیز مناسب است. میتوان آن را برای استفاده مجدد پردازش کرد یا مستقیما برای تولید محصولات جدید ذوب نمود.

پرمصرف ترین الیافهای نفتی مانند الیاف پ پ (PP )،پلی اتیلن ترفتاالت (PET )،پلی اتیلن (PE) ،و پلی استایرن (PS)زیست تخریب پذیر نیستند.

نگهداری الیاف پ پ

الیاف پ پ به مدت طولانی، حداکثر 3 سال میتوانند نگهداری شوند و نگرانی بابت از دست دادن خواص آن بی مورد است. با این وجود در صورت مناسب نبودن شرایط انبار و بستهبندی طول عمر این محصول کاهش مییابد. این الیاف در بسته هایی با میزان دلخواه موجود میباشد. معموال در بسته های 5 ،15 ،25 کیلوگرمی قرار میگیرند. بهتر است که الیاف پ پ دور از تابش مستقیم آفتاب و رطوبت قرار گیرند. دمای مناسب محل نگداری حداقل 5 و حداکثر 35 درجه سانتیگراد میباشد.

نکات ایمنی استفاده از الیاف پ پ

با وجود آتشزا نبودن و خطرزا نبودن الیاف پ پ، بهتر است با مالحظه از این محصول استفاده شود و عینک، ماسک و دستکش فراموش نشود. در صورت تماس با چشم و دهان شست و شوی الزم صورت گیرد و در صورت نیاز به پزشک مراجعه شود.

 

 الیاف pp

در مهندسی معماری، فونداسیون ساختمان های بلند نیاز به ریختن بتن انبوه در یک زمان دارد. بتن انبوه به راحتی در سنین اولیه ترک های حرارتی ایجاد می کند و PPF می تواند به طور موثر ترک های دمایی بتن را کاهش دهد.

علاوه بر این، نفوذپذیری مقاومت بتن را می توان با افزودن PPF به دلیل ترک های کمتر در بتن افزایش داد. هنگامی که PPF در بتن استفاده می شود، چقرمگی روسازی می تواند به طور قابل توجهی تقویت شود. در همین حال، شکاف کمتری تحت بار ضربه ای وسایل نقلیه ظاهر می شود، که نشان می دهد دوام روسازی با استفاده از PPF در بتن افزایش می یابد.

مهندسی هیدرولیک، مانند پل، پل، اسکله و سد معمولاً با آب در تماس است. این امر مستلزم آن است که بتن از نفوذپذیری خوبی برای آب جاری و یون های مضر برخوردار باشد. PPF می تواند به طور موثر نفوذ پذیری بتن را افزایش دهد و مانع نفوذ آب و یون های مضر به بتن از طریق شکاف ها شود، که نشان می دهد عملکرد بتن را می توان با استفاده از PPF ها افزایش داد.

 

 

تاثیر الیاف پلی پروپیلن بر دوام بتن

تکنولوژی بتن در چند دهه بتن در چند دهه گذشته پیشرفت چشمگیری داشته و انواع جدیدی از بتن ها با مشخصات متعددی توسعه یافته است. از جمله این بتن ها می توان به بتن توانمند و بتن فوق توانمند که دارای مقاومت اولیه و نهایی بالایی است، اشاره کرد . با افزایش مقاومت فشاری تردی بتن افزایش و شکل پذیری آن کاهش می یابد. یکی از رایج ترین راه های افزایش شکل پذیری بتن استفاده از الیافPP است.

پلی پروپیلن یک پلیمر الفین (ترموپلاستیک) با نقطه ذوب نسبتا پایین حدود 170 درجه سانتی گراد است و در صنعت دارای کاربرد های متعددی است این الیاف در دهه 1970 میلادی مورد توجه قرار گرفت. الیاف پلی پروپیلن بعد از پلی استر، نایلون و پلی اکریلیک چهارمین الیاف مصنوعی پر مصرف می باشد. تفاوت الیاف پلی پروپیلن با سه نوع دیگر این است که الیاف پلی پروپیلن به ندرت در صنعت پوشاک مورد استفاده قرار گرفته و کاربرد عمده آن صنعتی می باشد. از جمله کاربرد های آن می توان به صنعت فرش، ژئوتکستایل، طناب و الیاف تقویت کننده بتن اشاره کرد. خصوصیات فیزیکی الیاف مورد استفاده در جدول زیر آورده می شود.

 

محدوده ذوب ( گرم بر سانتی متر مکعب ) = 160 تا 170

وزن مخصوص (گرم بر سانتی متر مکعب) = 0.91

استحکام کششی (MPa) = 400

جذب آب = ندارد

مقاومت در  برابر اسیدها = بالا

مقاومت در برابر قلیایی ها = بالا

شکل = الیاف تک رشته ای

 

خصوصیات فیزیکی دوامی

در مقاله ای که در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به چاپ رسیده است تاثیرات الیاف PP بر خصوصیات مقاومت و دوام بتن مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است . نتایج منتشر شده در این مقاله در زیر ارائه شده و توصیه هایی در ارتباط با آن ها ارائه می شود:

 • دیده می شود که افزایش مقدار الیاف به بتن می تواند سبب کاهش مقاومت های فشاری بتن، و افزایش مقاومت های کششی و خمشی بتن گردد . با توجه به این ضروری است اگر از الیاف PP دربتن سازه هایی مانند راکتور استفاده می شود حتما با طرح اختلاط مناسب مقاومت مناسب بتن تامین شود. اما در کف سازی های بتنی که معمولا رده های مقاومت معمول بتن (C25)  جهت تحمل بار ترافیکی کافی می باشد و بیشتر افزایش مقاومت کششی و خمشی بتن مورد نظر می باشد استفاده از الیاف PP  بهترین گزینه است .
 • استفاده از الیاف PP سبب دوام بتن در چرخه های یخ زدن و آب شدن شده و از پوسته پوسته شدن بتن و کنده شدگی آن جلوگیری می کند. معمولا کنده شدن سطحی بتن جزء خرابی های رایج بتن های کف سازی می باشد که استفاده از الیاف سبب جلوگیری از این موضوع می شود .
 • استفاده از الیاف PP با طول بلند )25 میلی متر ) سبب کاهش زیاد روانی بتن شده و پیمانکاران را مجبور به استفاده از مقادیر زیاد فوق روان کننده می کند که این کار عملا صرفه اقتصادی بالایی ندارد . لذا توصیه می شود از الیاف با طول متوسط ( 12 میلی متر) جهت استفاده در بتن استفاده شود . استفاده بیشتر از الیاف سبب افزایش میزان مصرف فوق روان کننده در بتن نیز خواهد شد.
 • مقادیر پیشنهادی الیاف PP در استاندارد های ارائه شده معمولا معادل 0.5 الی 1 درصد حجم بتن است . با در نظر گرفتن وزن مخصوص این الیاف  مقدار مصرف آن در هر متر مکعب بتن معمولا در محدوده 5 الی 9 کیلوگرم است که البته با توجه به قیمت الیاف و همینطور کمبود دانش فنی، معمولا در کارهای عمرانی از این مقدار الیاف در بتن استفاده نمی شود.
 • استفاده از الیاف می تواند باعث حفظ اسلامپ و روانی نمونه های بتنی شود . یکی از موارد مورد نیاز در بتن های مورد استفاده در کف سازی های بتنی حفظ اسلامپ بتن است. این موضوع زمان کافی را به پیمانکاران می دهد تا بتن را به آسانی بر روی سطح پخش نموده و صاف نمایند .

کاهش ترک خوردگی های ناشی از جمع شدگی بتن

از مهم‌ترین تاثیرات الیاف پ پ می‌توان به کاهش ترک خوردگی بتن و مقاومت بالای آن اشاره داشت. ترک خوردگی همان انقباض حجمی بتن ناشی از تبخیر آب موجود در هوا است که تغییر حجم مضر اجتناب ناپذیر برای سازه بتن است. به ترک خوردگی بتن ، انقباض خشک شدن بتن نیز می‌گویند. با استفاده از الیاف  PPF ها بتن برای جلوگیری از ریزترک ناشی از انقباض خشک به خوبی عمل کرده و غیر قابل نفوذ می‌شود.

روسازی های بتنی معمولا سطح بالایی دارند و تبخیر آب از آن ها با شدت انجام می شود . اگر در سطح کف سازی های بتنی راه می روید و ترک های زیاد آن توجه شما را جلب می کند یکی از دلایل آن رعایت نکردن عمل آوری مناسب و خشک شدن بتن است .

ترک جزء ضعف های عمده کف سازی های بتنی به شمار می رود. چراکه علاوه بر نفوإ آب و املاح زیان آور از این ترک ها، می تواند سبب ترک خوردگی کف سازی های نهایی مانند کف سازی اپوکسی یا پلی اورتان نیز گردد .

استفاده از الیاف PP می تواند بر میزان این ترک خوردگی ها تاثیر بگذارد . در ادامه به مواردی در این رابطه اشاره می شود:

استفاده از الیاف پلی پروپیلن سبب مسلح شدن ترک های احتمالی شده کاهش میزان ترک خوردگی بتن می گردد. علاوه بر آن الیاف PP سبب می شود که دهانه ترک بیش از حد از هم باز نشود و ترک های بسیار ریزی را در سطح بتن شاهد باشیم که میزان نفوذ آب به درون بتن را به مقدار زیادی کاهش می دهد. یکی از موارد پر اهمیت این است که الیاف باید در راستای عمود بر ترک ها قرار گیرد . به همین دلیل نیاز است که در هنگام ساخت بتن الیاف به صورت کاملا همگن درون بتن پخش شود . در نتیجه نیاز است در زمان کافی جهت اختلاط آن درون بتن داده شود و یا از افزودنی های دارای الیاف مانند ژل میکروسیلیس الیاف دار درون بتن استفاده گردد .مورد بعدی آب انداختگی و جداشدگی بتن تازه است. آب انداختگی سبب ضعیف شدن بتن سطحی شده و باعث زیاد تر شدن ترم های سطحی شود . استفاده از الیافpp   می تواند تا حدی آب انداختگی بتن تازه را نیز کاهش دهد .

روان شدن بتن

روانی بتن یک شاخص مهم برای ارزیابی دوام بتن است. با استفاده از الیاف پ پ کنترل رواشن شدن بتن به راحتی میشر است و سبب بهبود وضعیت آن در بتن ریزی خواهد شد.  از الیاف پ پ به عنوان یک روان کننده قوی نیز استفاده می‌شود.

نفوذ ناپذیری در آب

فوذ و انتقال آب در بتن به طور مستقیم بر دوام بتن تأثیر می گذارد. برخی از مواد مضر می توانند با آب به عنوان حامل، داخل بتن را خورده کنند. بنابراین جذب آب یک شاخص مهم برای ارزیابی دوام بتن است. افزودن PPF ساختار منافذ و توزیع بتن را تغییر می دهد و بر جذب آب بتن تأثیر می گذارد. به عبارت دیگر زمانی که الیاف پ پ به بتن اضافه شود، بتن را در برابر نفوذ اب کاملا حفظ می‌کند.

پژوهش های زیادی درمورد تاثیر این الیاف در جهت نفوذ ناپدری آب در مقابل بتن شکل گرفته است. طبق این پژوهش ها

دریافتند که جذب آب بتن مسلح شده با PPF بیشتر از بتن بدون الیاف است.

دانشمندان این پژوهش جذب آب بتن ساخته شده با PPF (قطر = 0.06 mm) و الیاف شیشه را مقایسه کردند. بتن با PPF نسبت به الیاف شیشه جذب آب بیشتری داشت و بتن مسلح شده با PPF زمانی که محتوای حجمی PPF بیش از 0.45

درصد بود بیشتر از بتن ساده بود. این به دلیل ماهیت آبگریز PPF است که منجر به عملکرد ضعیف اتصال با ملات سیمان می شود.

مقاومت و نفوذپذیزی

زمانی که بتن در مراحل اولیه است رطوبت سطحی بتن با انقباض خشک زیاد تبخیر می شود. درصورتی که این تبخیر ادامه داشته باشد بتن از دورن پوک شده و کاملا ازبین می‌رود. هنگامی که PPF به بتن اضافه شود روند تبخیر کاهش پیدا کرده و بتن مقاومت بهتری را از خود نشان می‌دهد. علاوه بر این، PPF می تواند به طور موثری از ایجاد ترک بیرونی به داخل بتن جلوگیری کند. مقاومت نفوذپذیری بتن را می توان با افزودن PPF بهبود بخشید.

در مرحله خشک شدن بتن زمانی که با الیاف پ پ همراه باشد دارای ترک های کمتری است. این مسئله  نشان می دهد که PPF می تواند احتمال ایجاد ریزترک در بتن را کاهش دهد و به طور قابل توجهی نفوذپذیری بتن را بهبود ببخشد.

مقاومت در برابر نفوذ کلرید و یون ها

یون های کلرید از طریق نفوذ، انتشار و عمل مویرگی به بتن حمله می کنند. هنگامی که یون های کلرید به بتن حمله می کنند، خوردگی آرماتور تسریع می شود. افزودن الیاف می تواند توزیع اندازه منافذ و ساختار منافذ بتن را بهینه کند. ریز منافذ بتن را می توان با افزودن PPF کاهش و مسدود کرد که احتمال نفوذ ریز منافذ را کاهش می دهد. در نتیجه دوام بتن به میزان قابل توجهی کاهش می یابد.

این الاف می تواند از تشکیل ترک های انقباضی جلوگیری کند، تخلخل بتن را کاهش دهد و توانایی ضد نفوذ بتن را بهبود ببخشد. بعضی از دانشمندان اثر الیاف فولادی و PPF بر انتشار کلرید بتن با مقاومت بالا را بررسی کردند.  آنها دریافتند که بتن با PPF ضریب مهاجرت کلرید کمتری نسبت به بتن بدون PPF دارد. با این حال، ضریب مهاجرت کلرید با افزودن آن دو نوع الیاف به دلیل افزایش رسانایی الیاف فولادی، بسیار افزایش یافت.

مقاومت در برابر سولفات

خوردگی سولفاتی رایج ترین و گسترده ترین شکل خوردگی شیمیایی بتن است. به طور همزمان، خوردگی سولفاتی در بتن یک فرآیند پیچیده فیزیکی و شیمیایی است. یون سولفات به داخل بتن نفوذ می کند و با محصولات هیدراتاسیون واکنش می دهد و محصولات انبساطی تولید می کند که باعث ترک خوردن و آسیب بتن می شود. افزودن PPF می تواند مقاومت بتن در برابر ترک خوردگی را بهبود بخشد و نفوذپذیری بتن را کاهش دهد. PPF در بتن به طور موثری از یون سولفات از سطح بتن به داخل جلوگیری می کند. بنابراین، مقاومت سولفات بتن را می توان با افزودن PPF بهبود بخشید.

مقاومت در برابر سرما

توزیع ساختار منفذی در بتن تأثیر مهمی بر مقاومت یخ زدگی آن دارد. یخ زدن آب در منافذ باعث ایجاد  یخ زدگی می شود که منجر به ایجاد ترک در بتن خواهد شد. در نتیجه مقاومت و دوام بتن پس از چرخه های انجماد و ذوب کاهش می یابد. اختلاط PPF می تواند به طور موثری توانایی بتن را در مقاومت در برابر چرخه های انجماد و ذوب افزایش دهد.

فروش الیاف پ پ یا الیاف پلی پروپیلن در سایز 3 6 12 میلیمتر در تهران البرز و سایر استان ها

کارخانه تولید الیاف پ پ با بیش از 20 سال سابقه تولید ، اولین تولیدکننده و صادرکننده الیاف پلی پروپیلن با کاربرد در صنایع ساختمانی و تولید بدنه باتری خودرو با سابقه صادرات به بیش از 10 کشور جهان بوده که پس از چندین سال توقف در تولید مجدداً با سرمایه‏ گذاری گروه هلدینگ معظم پایا تولید خود را با ظرفیت کامل و با حفظ کیفیت برتر گذشته با نام تجاری الیاف مانا MANA FIBER (مانا ثروت ایرانیان) ظرف چند ماه اخیر آغاز نموده است.
الیاف مطابق با استاندارد ASTM – C 1116 تولید و با طول های استاندارد 6، 12 و 19 میلیمتر و ظرافت 23 میکرون جهت مقاوم سازی بتن ، گچ، ساروج و … عرضه می گردد.

ویژگی‏ها:

 • مقاومت در برابر خستگی
 •  جلوگیری از آب انداختگی بتن
 •  افزایش کارایی، دوام و حفظ عملکرد بتن
 •  مقاومت در برابر عوامل اسیدی و قلیایی بتن
 •  استفاده آسان و صرفه جویی در زمان اجرا
 •  سازگار با مخلوط بتن
 • کاهش احتمال پیدایش ترک و یا گسترش آن ها
 •  کاهش اثرات جمع شدگی پلاستیک
 •  کاهش نفوذپذیری در مقابل آب و مواد شیمیایی
 •  مقاومت در برابر نیروهای ناشی از انفجار و حرارت
 •  مقاومت در برابر سایش
 •  افزایش مقاومت در برابر ضربه
الیاف پ پ

الیاف پ پ

موارد فروش الیاف پ پ 

 کف پیاده ‏رو و خیابان ها و باند فرودگاه‏ ها
 ساخت سیلوها و مخازن آب
 تونل ها و پل ها
 کانال آب و شبکه های فاضلاب
 تولید بدنه انواع باطری های اتومبیل
 انواع پوشش های دیواری (رومالین)
 حذف نسبی آزبست در محصولات سیمانی و کنیتکس
 سقف‏ های کامپوزیت، ستون‏ ها و دیوارها
 سدها و سازه‏ های دریایی و لوله های بتنی
 کف انبارها و سالن های تولید
 قطعات بتنی پیش ساخته و جدولهای بتنی
 قطعات تولیدی در فرآورده های نسوز
 استفاده در ساخت جعبه باتری خودرو
 استفاده برای تولید قطعات خودرو مانند سپر، داشبورد و ……

تاثیر پراکندگی الیاف پ پ در بتن

پراکندگی الیاف پلی پروپیلن در بتن به طور مستقیم بر دوام بتن تأثیر می گذارد. این الیاف به خوبی توزیع شده می تواند دوام بتن را به دلیل مقاومت در برابر ترک بهتر افزایش دهد. به دلیل آبگریزی و قطر کم PPF، دستیابی به عملکرد دوام عالی با محتوای الیاف کم در بتن دشوار است. اما اگر پراکندگی این الیاف با توزیع دقیقی انجام نشود نتیجه کاملا برعکس شده ث دیگر بتن آن مقاومت لازم را نداشته و از بین خواهد رفت.
PPF یک ماده آلی با انرژی غیرقطبی، سطحی کم و آبگریز است. PPF یا  نیرو را از طریق رابط با ماتریس سیمانی منتقل می کند. PPF قبل از رسیدن به تنش نهایی به دلیل خمش ضعیف بین سیمان و الیاف از سیمان جدا می شود.


بیشتر بخوانید – بچینگ پلانت

نتیجه گیری

استفاده از الیاف پلی پروپیلن می تواند بر ویژگی های بتن سخت شده مانند مقاومت کششی ، مقاومت فشاری و دوام بتن و ویژگی های بتن تازه مانند روانی ، اسلامپ و حفظ اسلامپ بتن تاثیر بگذارد . معمولا در سازه های کف سازی بتن، استفاده از الیاف تاثیر مطلوبی بر تمام ویژگی های بتن می گذارد و استفاده از آن در این سازه ها توصیه می شود.

PPF دارای خواص عالی با وزن سبک، استحکام کششی بالا و چقرمگی خوب است. هنگام افزودن PPF، بتن تخلخل کمتر و مقاومت در برابر ترک بالاتری نسبت به بتن بدون PPF دارد. بنابراین می تواند انتقال آب و مواد مضر را در بتن کاهش دهد و منجر به افزایش دوام شود. بتن مسلح شده با PPF دارای جذب آب کمتر و نفوذ ناپذیری بهتر، مقاومت در برابر کلرید، مقاومت در برابر سولفات، مقاومت در برابر کربناتاسیون و مقاومت در برابر آتش است. انقباض خشک شدن را می توان با افزودن PPF کاهش داد زیرا PPF تأثیر مثبتی در جلوگیری از تغییر شکل دارد. با این حال، خزش بتن با استفاده از PPF به دلیل مدول الاستیک کمتر PPF نسبت به بتن ساده کاهش نمی‌یابد. دوام بتن مسلح شده با PPF را می توان با ترکیب با سایر انواع الیاف، به ویژه برای الیاف فولادی، بیشتر بهبود بخشید.

 

سخن پایانی

الیاف پ پ از دیگر الیاف موجود ارزانتر میباشند. استفاده از این ماده افزودنی هزینه های تعمیر و نگهداری را به صورت قابل ملاحظ های کاهش میدهد. همچنین از آنجاییکه الیاف پ پ با محیط زیست سازگارند و کامال بیضرر میباشند، استفاده از این افزودنی عالوه بر تقویت سازهها و افزایش طول عمر و پایداری در داشتن کرهی زمینی پاکتر نقش بسزایی ایفا میکند.

این را می توان با استفاده از فیبر اصلاح شده با اسید یا عامل جفت کننده برطرف کرد. ITZ بین PPF و ماتریس سیمان می تواند به طور قابل توجهی افزایش یابد زیرا محصولات هیدراتاسیون بیشتری روی سطح PPF های اصلاح شده رسوب می کنند. دوام بتن را می توان با استفاده از الیاف اصلاح شده به میزان قابل توجهی افزایش داد. شرکت بتنو از جمله شرکت های ارائه دهنده انواع الیاف پ پ است که با ارائه محصولات با کیفیت توانسته رضاست بسیاری از مشتریان خود را جلب کند.

فروش الیاف پ پ دفتر مرکزی(واحد فروش): تهران -سعادت آباد، میدان کاج، خیابان سرو غربی ، خیابان صدف، کوچه صنوبر، پلاک 16، واحد7

در زمان تماس با ذکر عنوان گروه ایران بتن از تخفیف ویژه بهرمند شوید

کارخانه : دلیجان- کیلومتر 8 جاده نراق کارخانه الیاف مانا

گروه ایران بتن، بتن و صنایع وابسته


تماس بگیرید : 09122119609

اشتراک گذاری Telegram Facebook WhatsApp Twitter

گزارش مشکل آگهی

آخرین مطالب

×

چگونه می توانیم به شما کمک کنیم؟

×