بتن آماده │ قطعات بتنی پیش ساخته │مشاوره خرید ، فروش و تولید

منو

دوره آموزشی تکنولوژی بتن توسط دکتر محسن تدین

دوره های تکنلوژی بتن و اجرا مدرس: جناب آقای دکتر محسن تدین

دوره آموزشی تکنولوژی بتن توسط دکتر محسن تدین مدیریت انجمن بتن ایران

1- تعریف، شرایط حاکم و تدابیر الزامی و احتیاطی در هوای سرد
2- اثرات منفی شرایط هوای سرد بر بتن
3- محاسبه دمای بتن تازه با توجه به دمای اجزای آن و حداقل مجاز دمای بتن ریزی و عمل آوری
4- راهکارهای افزایش دمای ساخت و ریختن بتن و محاسبه دمای آب برای تامین دمای ساخت بتن
5- نکات مربوط به انتخاب مصالح، ساخت، حمل، ریختن، تراکم، پرداخت و عمل آوری بتن در هوای سرد
6- آیین نامه ها، مقررات ملی و مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی و راهسازی در مورد شرایط بتن ریزی در هوای سرد

برنامه درسی دوره

1- تعریف، تاریخچه و کاربردهای بتن خودتراکم
2- اجزای بتن خودتراکم
3- افزودنی‌های بتن خودتراکم(1)
4- افزودنی‌های بتن خودتراکم(2)
5- طرح مخلوط بتن خودتراکم(1)
6- طرح مخلوط بتن خودتراکم(2)
7- تولید بتن خودتراکم
8- آزمایش‌ها و تضمین و کنترل کیفیت بتن خودتراکم تازه
9- آزمایش‌ها و کنترل کیفیت بتن خودتراکم سخت شده
10- اجرای بتن خودتراکم (قالب‌بندی، حمل، ریختن، پرداخت و عمل‌آوری)
11- جمع بندی

برنامه درسی دوره

1- تعریف کنترل کیفیت و تضمین کیفیت
2- کنترل کیفیت بتن: بتن تازه
3- کنترل کیفیت بتن: بتن سخت شده
4- نمونه‌برداری از بتن تازه (اهداف، انواع، ضوابط، روش‌ها)
5- نمونه‌برداری از بتن سخت شده (اهداف، انواع، ضوابط، روش‌ها)
6- ضوابط پذیرش بتن نمونه‌برداری شده
7- بررسی بتن کم مقاومت (مراحل، ضوابط، روش‌ها)
8- جمع بندی

لینک ارجاع : http://www.kelasline.ir/?ref=2

اشتراک گذاری Telegram Facebook WhatsApp Twitter