فروش بتن پرمقاومت

فروش بتن پرمقاومت

بتن معمولی از مقاومتی در محدوده 20 تا 40 مگاپاسکال برخوردار می‌باشد، در برخی پروژه‌ها نیاز به بتنی با مقاومت بیشتر از این بازه می‌باشد. در همین جهت بتن پرمقاومت که از مقاومتی بیشتر از 50 مگاپاسکال برخوردار است تولید می‌شود. فروش بتن پرمقاومت به دلیل مزیت‌های کاربردی که در ادامه شرح داده می‌شود روزبه‌روز […]

×

چگونه می توانیم به شما کمک کنیم؟

×