غفلت از کیفیت سیمان، سنگدانه و بتن در سیاست های موجود کشور

مهدی چینی افزود: بتن آمیخته ای از آب، سیمان، ماسه و افزودنی‌های شیمیایی است. هر یک از این اجزای تشکیل دهنده می تواند در کیفیت بتن ساخته شده، تاثیر داشته باشد.سیمان به عنوان رکن اصلی در تهیه مواد چسبنده و اتصال شن و ماسه در تهیه بتن نقش مهمی را ایفا کند.

×

چگونه می توانیم به شما کمک کنیم؟

×