مشاوره تکنولوژی بتن و افزودنی های بتن

مشخصات بتن خودتراکم

اجزای بتن

مشخصات بتن خودتراکم یکی از مهمترین پارامتر های تولید مناسب این بتن است. در مشخصات فنی بتن خود تراکم باید پارامتر های خواص تازه، خواص سخت شده و شرایط بتن ریزی قید شود. 

سیمان و مواد شبه سیمانی

سیمان مصرفی در بتن می­بایست در تطابق با ASTM C 150، C 595 و C 1157 باشد. مصرف مواد شبیه سیمانی در تولید بتن خودتراکم یک امر متداول است.

مشخصات بتن خودتراکم

در صورت مصرف، این مواد می­بایست الزامات ASTM C 618 و ASTM C 989 را تامین کنند. در صورت استفاده از میکروسیسلیس در بتن، الزامات ASTM C 1240 می­بایست تامین شود.

بتن خود تراکم | بتن خود متراکم

سنگدانه ­ها

در حالت ایده آل، دانه­بندی سنگدانه­ها می­بایست خوب و در انطباق با الزامات ASTM C 33 باشد. در برخی مواقع منابع سنگدانه الزامات ASTM C 33 را برآورده نمی­کند. این امر درصورتی مورد پذیرش قرار می­گیرد که طرح مخلوط عملکرد هدف و الزامات تازه و سخت شده بتن را تامین کند. استفاده از این منابع دارای چالش و مشکلاتی است که معمولاً با استفاده از مواد اضافی از منابع دیگر مانند پودر سنگ و استفاده از VMA مشکل فقر مصالح (دانه­بندی گسسته و زبری مصالح) حل و فصل می­شود. در صورت استفاده از چنین مصالحی، انجام آزمون آزمایشی میدانی برای تایید صلاحیت سنگدانه الزامی است. بنابراین توصیه می­شود که همواره از سنگدانه­های با دانه بندی مناسب برای تولید بتن خودتراکم استفاده شود.   

فوق کاهنده آب (HRWR)

 

مشخصات بتن خودتراکم

فوق کاهنده آب مورد استفاده در بتن می­بایست الزامات ASTM C494 را تامین کند و از نوع F و یا G باشد. افزودنی­های فوق کاهنده آب بر پایه پلی کربوکسیلات، بهترین مواد برای رسیدن به مقاومت فشاری مشخصه، خواص دوام و جریان اسلامپ mm 450 تا mm 760 است. برای اطمینان از عملکرد HRWR در بتن خودتراکم می­بایست مشاوره لازم از تولیدکنندگان افزودنی شیمیایی دریافت شود.

در برخی از اوقات، برای تولید بتن خودتراکم از VMA استفاده می­شود. VMA مشخصات استاندارد خاصی ندارد. درصورت استفاده از این مواد می­بایست مشاوره لازم از سوی تولیدکننده افزودنی VMA برای کسب عملکرد مورد نیاز در تولید بتن خودتراکم گرفته شود.

HRWR، VMA و دیگر مواد مضاف و افزودنی ­ها مانند مواد هوازا، کاهنده آب، مواد رنگی پودری و یا مایع، تسریع کننده گیرش، دیرگیر کننده­ها، پایدار کننده هیدراسیون، مواد ضدخوردگی، کاهنده جمع شدگی و الیاف­ها بسته به الزامات پروژه در تولید بتن خودتراکم مورد مصرف قرار می­گیرند.

حمل و نقل بتن

مشخصات بتن خودتراکم

تراک میکسرهای حمل کننده بتن خودتراکم می­بایست الزامات ASTM C94 را تامین کنند. بتن خودتراکم پس از ۳۰ الی ۶۰ دقیقه پس از اضافه شدن آب به مخلوط و یا اضافه شدن سیمان به سنگدانه می­بایست کاملاً تخلیه شود. در صورت اضافه شدن پایدار کننده هیدراسیون و یا افزودنی­های دیرگیر کننده می­توان از این الزام چشم پوشی کرد. در این حالت، تا زمانی که الزامات عملکردی مشخص نشده، تخلیه بتن نباید بدون محدودیت انجام پذیرد. برای جلوگیری از ریزش بتن در زمان حمل، حجم بتن بارگیری شده در دیگ میکسر می­بایست با توجه ظرفیت تراک میکسر باشد.