مشاوره تکنولوژی بتن و افزودنی های بتن

۱ .میکروسیلیس: حدودا ۵۰ درصد ژل میکروسیلیس از دوده سیلیسی تشکیل میشود. ۲ .روانکننده: این روانکننده ممکن است از انواع مختلفی نظیر، لیگنوسولفونات ها، نفتالنسولفونات ها و پلیکربوکسیالت ها باشند. 

۳ .مواد پلیمری آببند: این مواد منجر به ظهور خواص نفوذ ناپذیری و آببندی ژل میکروسیلیس میشوند. 

۴ .الیاف: این ماده در زمانی استفاده میشود که حذف ترک های ریز در بتن مورد توجه باشد. در غیر این صورت در ساخت ژل میکروسیلیس بکارگرفته نمیشود. الیاف پلیپروپیلن در ژل میکروسیلیس کاربرد بیشتری دارند. 

۵ پ.آب: جزء جدا ناپذیر اکثر مصالح ساختمانی میباشد که در تولید ژل میکروسیلیس نیز حضور آن ضروری است. 

۶ .مواد آنتی باکتریال: این مواد که نوعی نگهدارنده هستند، از فاسد شدن ژل میکروسیلیس جلوگیری میکنند. 

مزایای ژل میکروسیلیس

برای تولید ژل میکروسیلیس، پودر میکروسیلیس، الیاف پروپیلن به همراه روانساز مورد نیاز است. این مواد در کنار هم در آببندی و نفوذناپذیری بتن، نقش بسزایی دارند. نسبت آب به سیمان در طرح اختالط بتن، فاکتور مهمی میباشد که با کاهش آن توسط افزودن ژل میکروسیلیس مقاومت بتن مورد نظر افزایش مییابد. عالوه بر این با کاهش نسبت آب به سیمان، نگرانی بابت اسالمپ پایین بی مورد است. زیراکه ژل میکروسیلیس با ایجاد روانی بیشتر که به دلیل وجود روانساز در فرموالسیون خود دارد، این کمبود آب را جبران میکند. بتنهای مسلح که حاوی میلگردهای فولادی میباشند، همواره در معرض خوردگی هستند. خوردگی فلز موجود در بتن کاربرد این نوع بتن و در نتیجه کارایی سازه را از بین میبرد. با افزودن ژل میکروسیلیس در طرح اختالط این نوع بتنهای در معرض آسیب، میتوان از خوردگی آنها پیشگیری نمود و همین امر هزینههای تعمیر و نگهداری را کاهش میدهد.

کاربرد ژل میکروسیلیس در صنعت 

• تولید بتن برای ساخت تونل ها ، راه ها ، تصفیه خانه ها ، مخازن و کانال های انتقال آب
• قابل استفاده در صنایع ساختمان و ساختمان سازی
• روسازی های بتنی مقاطع ناز ک
• مورد استفاده برای بتن ریزی های حجیم و کف سخت صنعتی
• قابل استفاده برای ساخت بتن های پر مقاومت
• قابل استفاده برای ساخت بتن های پیش ساخته با دوام نفوذ ناپذیر
• مناسب برای استفاده در مناطق خشک

ژل میکروسیلیس


مقدار مصرف ژل میکرو سیلیکا

به طور معمول توصیه می شود که میزان ژل مصرفی حدود ۵ تا ۱۸ درصد وزن سیمان مصرفی در بتن باشد اما بر ای تعیین مقدار دق یق و بهینه ژل در مخلوط بتن، باید آزمایش های کارگاهی انجام شود. الزم به ذکر است که ژل میکروسیلیکا باید در زمان تهیه بتن و یا باالفاصله پس از ساخت بتن، به محصول نهایی افزوده شود. هم چنین در صورت اضافه کردن ژل سیلیس ی در تراک میکسر باید از اختالط آن در بتن اطمینان حاصل نمود. بدین منظور پس از افزودن ژل میکروسیلیس بین ۳ تا ۵ دقیقه زمان نیاز می باشد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *