بتن آماده │ قطعات بتنی پیش ساخته │مشاوره خرید ، فروش و تولید

منو

فوق روان کننده نوترال )پلی کربوکسیلات(K708

تعریف : افزودنی فوق روان کننده نوترال بر پایه پلی کربوکسیلات به منظور ایجاد روانی بیشتر و کاهندگی آب، تولید و عرضه می شود.
این محصول با استانداردهای ASTM C 1017 type I, ASTM C 494 type F, ISIRI 2930 مطابقت دارد.
خواص، اثرات و موارد کاربرد :
-1 % افزایش مقاومت فشاری بتن بالغ بر 03
-2 افزایش کارایی بتن و بهبود پمپاژ آن که استهلاک تجهیزات را کاهش می دهد.
-0 ) % 3 می رساند )معادل 23 / 3 به 4 / کاهش میزان آب مصرفی بتن، نسبت آب به سیمان را از 5
-4 حفظ اسلامپ بتن بین 15 الی 03 دقیقه
-5 بتن ریزی انواع سازه های مسلح و غیر مسلح در دماهای معمولی
-6 بتن ریزی قطعات پیش ساخته و قطعات با سطح مقطع کوچک و نا متقارن و بتن های پیش تنیده
-7 افزایش انسجام بتن و میزان چسبندگی بتن و فولاد و کاهش نفوذپذیری بتن

اشتراک گذاری Telegram Facebook WhatsApp Twitter

گزارش مشکل آگهی

آخرین مطالب