دستگاه تعیین درصد هوای بتن

دستگاه تعیین درصد هوای بتن

همگام آزما تولیدکننده تجهیزات آزمایشگاهی خاک و بتن میباشد.
این دستگاه برای اندازه گیری مقدار هوای بتن تازه استفاده میشود.
مقاومت فشاری بتن ارتباط مستقیم با تراکم بتن و نسبت معکوس با حجم منافذ آن دارد.
هرچه بتن متراکم تر باشد مقاومت فشاری آن بیشتر میباشد.
میزان نفوذپذیری بتن نیز ارتباط مستقیم با میزان هوای بتن و فضای خالی بتن دارد.
عواملی مانند نوع و میزان تراکم بتن ، آب آزاد داخل بتن تازه ،دانه بندی ،میزان و نوع دانه های درشت ، دمای بتن ،نحوه و مدت زمان اختلاط بتن بر میزان هوای موجود در بتن تازه موثر هستند.
این دستگاه از نوع A بوده و مقدار درصد هوا از روی ستون 0%تا 10% بطور مستقیم خوانده میشود.
همگام آزما با طراحی پیشرفته و خاص خود این دستگاه را همراه با یک پمپ دستی و میله استاندارد تراکم و گیج فشار ارائه میدهد.
استانداردها :

AASHTO—T152 و ASTM—C231

اشتراک گذاری Telegram Facebook WhatsApp Twitter

گزارش مشکل آگهی

آخرین مطالب

×

چگونه می توانیم به شما کمک کنیم؟

×