بتن آماده │ قطعات بتنی پیش ساخته │مشاوره خرید ، فروش و تولید

منو

خرید-و-فروش-بتن- آماده-مواد-افزودنی-بتن-کاهنده-آب

انواع افزودنی های بتن-خرید و فروش

انواع افزودنی بتن- کاهندۀ آب متعارف (روان کننده) مواد افزودنی کاهنده آب یا فوق کاهنده یکی از انواع افزودنی های بتن می باشد. این مواد عموماً تحت عنوان کاهنده معمولی و یا متعارف شناخته می‌شوند. هنگامی که به اندازه مقدار پیشنهادی کارخانه تولید کننده استفاده شود. مواد افزودنی کاهنده آب متعارف به صورت واحد و […]