تخمين عدم قطعيت اندازه گيری آزمون مقاومت فشاری بتن با رویکرد فرآیندی و استفاده از روش GUM

گروه ایران بتن، بانک اطلاعات و نیازمندی های صنعت بتن ایران

سال انتشار: 1397
محل انتشار: تهران
کد COI موسسه: انجمن بتن ایران
زبان مقاله: فارسی
حجم فایل: ۸۱۹.۴۹ کیلوبایت

نویسندگان

تورج نجف آبادی پور ، علی محمد فرخی

خلاصه

کلمه عدم قطعیت به معنی تردید در خصوص اعتبار نتیجه است. همیشه اختالفی بین مقدار اندازه گیری شده و مقدار واقعی وجود دارد. عدم قطعیت اندازه گیری در حقیقت میزان پراکندگی نسبت به نتیجه اندازه گیری شده می باشد که اطالعاتی درباره کیفیت اندازه گیری ارائه می دهد. از آنجا که ارائه نتایج آزمون به همراه گزارش مقدار عدم قطعیت آن، از سوی مراکز و آزمایشگاههایی صورت می پذیرد که دارای گواهینامه 17025 ISO/IEC بوده و آن را به عنوان یکی از الزامات استاندارد مربوطه تخمین و تعین کرده اند، ولی در مورد سایر آزمایشگاهها به دلیل عدم تخمین یا محاسبه صحیح عدم قطعیت آزمون نمی توان از درستی و دقت نتایج ارائه شده توسط آنها، اطمینان حاصل کرد.
 

از آنجا که تعیین مقاومت فشاری بتن به عنوان یکی از رایج ترین آزمایشات فیزیکی بتن تقریبا در اکثر پروژه های عمرانی یکی از معیارهای رد یا قبول بتن تولید یا اجرا شده می باشد و از این طریق بتن در رده های مختلف مقاومتی طبقه بندی می شود، لذا عدم تخمین و محاسبه صحیح عدم قطعیت در اندازه گیری آزمون مقاومت فشاری توسط آزمایشگاه ها، در رد یا قبول نتایج حاصله توسط ناظران، شبهه ایجاد خواهد کرد و ممکن است باعث تصمیم و داوری نا صحیح در تفسیر و تحلیل نتایج حاصله گردد، لذا در مقاله حاضر سعی شده است روند تخمین عدم قطعیت اندازه گیری آزمون مقاومت فشاری بتن با رویکرد فرآیندی و بکارگیری روش GUM)1 ( که در یک مطالعه موردی در آزمایشگاه شرکت مهندسی تردد راهنما تعیین شده است، ارائه گردد. به منظور دستیابی به این هدف، تمامی عوامل تاثیرگذار برآزمون مقاومت فشاری )منابع عدم قطعیت( در تمامی مراحل انجام آزمون با رویکرد فرآیندی، شناسایی و با کمی نمودن مولفه های آن و بکارگیری روش )GUM )به صورت مرحله به مرحله، عدم قطعیت مرکب و بسط یافته محاسبه و تخمین زده شد که می تواند الگوی مناسبی جهت محاسبه صحیح عدم قطعیت اندازه گیری آزمون مقاومت فشاری بتن برای استفاده در کلیه آزمایشگاه های مربوطه باشد به طوری که با تعیین و تخمین صحیح عدم قطعیت می توان باعث افزایش اعتبار نتایج و اطمینان از صحت و درستی نتایج ارائه گردید

کلید واژه

آزمون مقاومت فشاری بتن، تخمین عدم قطعیت اندازه گیری، خطا ، دیدگاه فرایندی ، روش G

اشتراک گذاری Telegram Facebook WhatsApp Twitter
برچسب‌ها:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

×

چگونه می توانیم به شما کمک کنیم؟

×