مشاوره تکنولوژی بتن و افزودنی های بتن

تعریف بتن  پر مقاومت

بتن پر مقاومت“ به صورت یک قاعدۀ جهانشمول و از نظر عددی قابل تعریف نیست. ”مقاومت بالا“ یک اصطلاح نسبی بوده و تابع بسیاری از عوامل است که عبارتند از: کیفیت مصالح محلی در دسترس و شیوه­ های ساخت و ساز. نویسنده بر این باور نیست که بتن با مقاومت بالا از منظر عددی نیاز به تعیین و تعریف داشته باشد. به هر روی، در پایان این قسمت، محدوده ای از مقاومت که در نزد بسیاری از مرجع­ ها پذیرفته شده است و به عنوان آنچه که بتن با مقاومت بالا خوانده می‌شود پیشنهاد خواهد شد.

همان طور که گفته شد، مقاومت مطلقاً ویژگی ذاتی بتن نیست. این ویژگی نسبی است و به عواملی زیادی وابسته است. عوامل اصلی مؤثر بر مقاومت اندازه گیری شدۀ بتن عبارتند از: هندسه، اندازه، سن و تاریخچه عمل‌آوری آزمونه. سپس پارامتر­های تجهیزات آزمایش که عبارتند از: ظرفیت بارگذاری، سختی محوری و جانبی، نرخ و یکنواختی توزیع بار در بارگذاری و همچنین ملاحظات جغرافیایی.

تعریف بتن پر مقاومت

به‌طور معمول در مناطقی که بتن تجاری با مقاومت MPa 60 تولید می­ شود تا زمانی که حداقل مقاومت اندازه‌گیری شدۀ بتن در محدودۀ MPa 70 تا MPa 80 نباشد به عنوان مقاومت بالا درنظر گرفته نمی­ شود. در مقابل، در مناطقی که حد بالای بتن تجاری MPa 30 باشد، مقاومت MPa 40 ممکن است به عنوان مقاومت بالا تلقّی شود.

دلیل چنین تنوعی به دو عامل باز می‌گردد :۱- نیاز، ۲- توانایی. لازم به توجه است که بسته به نوع ساخت و ساز، ابتکار عمل طراحان، تعهد تولید کنندگان بتن و کیفیت مصالح بومی این عوامل به‌ صورت نسبی عمل می­کنند (۱۹۸۸، Albinger). تعریف بتن با مقاومت بالا بواسطۀ یک اندازۀ مشخص مقاومت در اصل یک خط انتخابی و دلخواهانۀ تعیین حدود است که نه عملی است و نه ضروری.

منحنی رفتار فشاری بتن در مقاومت های مختلف

 

تعریف بتن پر مقاومت

بتن با مقاومت بالا از دیدگاه مقاومت به هیچ وجه ایستا نمی‌باشد. در منابعی که بتن پر مقاومت  به لحاظ اندازه عددی تعریف شده است، تعریف و حدود آن نیز با گذشته زمان و توسعه فن­ آوری تغییر کرده است. در نسخۀ ۱۹۸۴ کمیته­ گزارش ACI 363R-92[1] مقاومت MPa 41 (psi 6000) به عنوان حد پایین‌تر بتن پر مقاومت انتخاب شده بود.

بر اساس این گزارش، گرچه این اندازه به عنوان حد پایین‌تر مقاومت بتن پر مقاومت درنظر گرفته شده بود، امّا این بدان معنا نبود که هر گونه تغییر ناگهانی در خواص مواد و یا روش‌های تولید در این سطح از مقاومت فشاری رخ دهد. در واقع، تمام تغییرات به تدریج روی داد و از یک سطح مقاومت متوسط در یک روند معتدل و رو به بالا ادامه یافت، تا آن جایی که به قلمرو بتن با مقاومت فوق العاده بالا (UHSC) رسید.

تعریف بتن پر مقاومت

در نسخه بازنگری شدۀ ۳۶۳ ACI (مرور جامعی بر بتن پر مقاومت) بتن پر مقاومت را با مقاومت مشخصه MPa 55 ( psi8000) و یا بیشتر تعریف نمود. کمیته ۳۶۳ تصدیق نمود که تعریف بتن با مقاومت بالا بر اساس ناحیه جغرافیایی متفاوت است و فرآیند­انتخاب مواد، تنظیم نسبت بتن، پیمانه کردن، آمیختن، حمل و نقل، بتن­ ریزی، عمل‌آوری و کنترل کیفیت در سراسر طیف مقاومت بتن قابل اجرا می­باشد. با این حال، کمیته ۳۶۳ پذیرفت که خواص مواد و ملاحظات طراحی سازه­ای پرداخته شده در گزارش برای بتن­هایی با بالاترین سطح از مقاومت فشاری به مراقبت و توجه بیشتری نیاز دارد.

علیرغم اینکه نویسنده معتقد است بتن پر مقاومت نیازی به داشتن تعریف عددی سختگیرانه برای مقاومت ندارد، این امر معقول و منطقی است که یک محدودۀ حداقلی از مقاومت فشاری و سن پذیرش که توسط بسیاری از مراجع به عنوان آستان ه­ای از ˮمقاومت بالا“ درنظر گرفته شده ارائه شود. بنابراین، لازم به ذکر است که ‌به‌طور‌ کلی در صنعتی‌ترین کشور­های تولید کنندۀ بتن، هنگامی که مقاومت مشخصه بتن در محدودۀ ۴۰ تا MPa 55 در سن ۲۸ روز و یا بالاتر باشد، به­ عنوان بتن پر مقاومت درنظر گرفته می­ شود. البته با سرعت پیشرفت صنعت در تکنولوژی مواد، دور از انتظار نیست که بعد از مدتی این مقادیر منسوخ شود.

[۱]. مرور جامعی بر بتن پر مقاومت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *