مشاوره تکنولوژی بتن و افزودنی های بتن

سیمان

انواع سیمان بر منای استاندارد ها سیمان پرتلند به ۵ نوع (تیپ) تقسیم بندی می شود: تیپ ۱- سیمان پرتلند معمولی Type 1.325 Type 1.425 Type 1.525 تیپ ۲- سیمان پرتلند اصلاح شده Type 2 تیپ ۳- سیمان پرتلند زود سخت شونده Type 3 تیپ۴- سیمان پرتلند با حرارت کم تیپ ۵- سیمان پرتلند ضد سولفات تجهیزات لازم برای تولید هر ۵ نوع سیمان فوق […]