مشاوره تکنولوژی بتن و افزودنی های بتن

سیمان پرتلند و فرآورده های سیمانی-مشاوره سیمان

سیمان پرتلند و سیمان هیدرولیکی آمیخته سیمان پرتلند (شکل ۲-۱) مسلماً یکی اجزای بی­ بدیل می­باشد که به عنوان مواد چسبنده در ساخت بتن سیمان هیدرلیک استفاده می ­شود. انتخاب سیمان پرتلند با داشتن خواص شیمیایی و فیزیکی مناسب برای استفاده در بتن با مقاومت بالا یکی از پر اهمیت‌ترین ملاحظات است. امّا اغلب در […]