مشاوره تکنولوژی بتن و افزودنی های بتن

ساخت سنگ مصنوعی – نحوه ساخت – ایران بتن

مقدمه ساخت سنگ مصنوعی امروزه به دلیل مسائل زیست محیطی و اقتصادی گرایش به بکارگیری مصالح نوین به ویژه سنگ مصنوعی افزایش یافته است. سنگ مصنوعی به نسبت سنگ‌های طبیعی ارزان‌تر و سبک تر می‌باشد. همچنین با تنوع در طرح و رنگ منحصر به فردی که دارا می‌باشد، توجه سازندگان را به خود جلب کرده […]