بتن آماده │ قطعات بتنی پیش ساخته │مشاوره خرید ، فروش و تولید

منو

مقایسه اندازه ذرات خاکستر بادی معمولی و فوق العاده ریز گروه ایران بتن

خاکستر بادی فوق العاده ریز(UFFA)- مشاوره بتن

خاکستر بادی فوق العاده ریز(UFFA)- مشاوره بتن خاکستر بادی فوق العاده ریز (UFFA) کماکان در صنعت بتن به عنوان یک ماده نوپا درنظر گرفته می­شود، امّا نو­آورانه بودن تکنولوژی این ماده، دلیل اصلی شمول آن در این مقاله است. شاید توجیه عمدۀ آن که  UFFA در بخش خاکستر بادی نیامده است، تمایز قابل توجه آن […]