مشاوره تکنولوژی بتن و افزودنی های بتن

تاثیر ویروس کرونا بر صنعت ساخت و ساز و بتن آماده

تاثیر کرونا ویروس بر روی صنعت ساخت و ساز ایسنا : قیمت مسکن در بازار کرونایی ثابت ماند تاثیر ویروس کرونا بر صنعت ساخت و ساز و بتن آماده : بررسی‌های میدانی حاکی از آن است طی دو هفته اخیر که ویروس کرونا در کشور شیوع پیدا کرده و تعداد معاملات پایین آمده، قیمت‌ها در […]