مشاوره تکنولوژی بتن و افزودنی های بتن

بتن توانمند (بتن با عملکرد بالا) HPC

بتن توانمند (بتن با عملکرد بالا) در صورتی که تمامی عملکرد مورد نیاز به ­گونه رضایت بخش در بتن با مقاومت بالا (HSC) گنجانده شود می­توان آن را تحت بتن توانمند (HPC) طبقه بندی نمود. اینکه بتن به عنوان بتن توانمند و یا بتن پرمقاومت شناخته شود می­ بایست دو ویژگی را برآورده سازد. هر […]