نیازمندی های صنعت بتن
تومان

تومان

 • توافقی

  استخدام راننده تراک میکسر

  9 ماه قبل
 • توافقی

  استخدام راننده تراک میکسر

  9 ماه قبل
 • توافقی

  استخدام راننده تراک میکسر

  9 ماه قبل
 • توافقی

  استخدام راننده تراک میکسر

  8 ماه قبل
 • توافقی

  استخدام راننده کامیون میکسر در تبریز

  10 ماه قبل
 • توافقی

  استخدام راننده میکسر شرکت ازما بتن

  12 ماه قبل