نیازمندی های صنعت بتن
تومان

تومان

 • توافقی

  استخدام راننده تراک میکسر

  5 ماه قبل
 • توافقی

  استخدام راننده تراک میکسر

  5 ماه قبل
 • توافقی

  استخدام راننده تراک میکسر

  5 ماه قبل
 • توافقی

  استخدام راننده تراک میکسر

  4 ماه قبل
 • توافقی

  استخدام راننده کامیون میکسر در تبریز

  6 ماه قبل