مشاوره تکنولوژی بتن و افزودنی های بتن

دانلود فایل کتاب بررسی خواص مکانیکی بتن سبک سازه ای حاوی پشم سنگ در ادامه این مقاله امکان پذیر است.

بررسی خواص مکانیکی بتن سبک سازه ای حاوی پشم سنگ و پرلیت

دکتر سید حسین قاسم زاده موسوی نژاد ، شکیب ایرانی

سال انتشار: ۱۳۹۷
محل انتشار: تهران
کد COI موسسه: انجمن بتن ایران
زبان مقاله: فارسی
حجم فایل: ۸۱۹.۴۹ کیلوبایت

نویسندگان

 دکتر سید حسین قاسم زاده موسوی نژاد ، شکیب ایرانی

خلاصه مقاله

بخشی از متن کتاب بررسی خواص مکانیکی بتن سبک سازه ای حاوی پشم سنگ:

امروزه فن آوری های مختلف بتن به سرعت در حال رشد و توسعه در بخش های مختلف هستند و هر روز کاربرد های جدیدی با ظهور فن آوری های نوین به عرصه ساخت و ساز معرفی می گردد.

پشم سنگ در واقع از تارهای بسیار ریز سنگ بازالت تشکیل شده است. به نظر می رسد خواص عایق حرارتی این مصالح از یک سو و نیاز به عایق نمودن بتن به عنوان یک پوشش ساختمانی را می توان از عوامل اصلی در تعریف این پروژه نام برد.

۹ نسبت مخلوط با درصد های مصرفی حجمی ۰٫۵ تا ۵ پشم سنگ در این مطالعه تعریف گردید و آزمون های مقاومت فشاری، خمشی، کشش غیرمستقیم و مافوق صوت و آزمایش کوره حرارتی روی نمونه ها انجام شد و نتایج نشان می دهند که افزایش درصد پشم سنگ تا ۴ درصد حجمی هرچند منجر به کاهش مقاومت های فشاری و خمشی گردیده است.

اما مقاومت نمونه ها در برابر حرارت به طرز محسوسی با افزایش همراه بود، به گونه ای که پشم سنگ در درصد حجمی ۲ ، پس از عمل آوری تا ۱۴٫۷ درصد افزایش را نیز در مقاومت نشان داده است.

کلید واژه

پشم سنگ، بتن، عایق حرارتی، دوام حرارتی