مشاوره تکنولوژی بتن و افزودنی های بتن

استاندارد و روش آزمون تعیین جذب آب بتن سخت شده :

Hardened concrete –part 122:
determination of water absorption- Test method

استاندارد: سازمان استاندارد ملی ایران
محل انتشار: تهران
وضعیت: معتبر
زبان کتاب: انگلیسی
حجم فایل: ۴ مگابایت
تمامی حقوق متعلق به گروه ایران بتن می باشد. نشر با ذکر نام بلامانع است

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد ( استاندارد تعیین جذب آب بتن سخت شده ) تعیین روش اندازه گیری جذب آب آزمونه های مغزه گیری شده از سازه و یا – قطعات پیش ساخته است.
همچنین این روش ممکن است برای تعیین میزان جذب آب آزمونه های منشوری یا استوانه ای که نسبت – سطح به حجم آن قالب محاسبه است و هیچ نقطه ای در آزمونه بیشتر از ۹۸ میلی متر از سطح آزاد آن فاصله ندارد، مورد استفاده قرار گیرد.
آب اندازه گیری شده آزمونه های بتن سخت شده در نسبت سطح به حجم یک مغزه به طو ۹۹ میلی متر و قطر ۹۹ میلی متر معادل سازی و اصلاح می شود.
یادآوری به صورت معمول ، مقدار جذب آب آزمونه های قالب گیری شده از بتن سخت شده ، از جذب آب یک مغزه از همان بتون به مقدار – جزئی کمتر است. ولی زمانی که سنگ دانه ها جذب آب بیشتری داشته باشند این تفاوت چشم گیر تر می شود.

فهرست مراجع

۲-۱ BS 8500-1 Concrete – Complementary British Standard to BS EN 206-1 – Part 1: Method of specifying and guidance for the specifier
2-2 BS 8500-2 Concrete – Complementary British Standard to BS EN 206-1 – Part 2: Specification for constituent materials and concrete
2-3 BS EN 206-1, Concrete – Part1: Specification, performance, production and conformity
2-4 BS EN 12390-1, Testing hardened concrete – Part 1: Shape, dimensions and other requirements for specimens and moulds