نیازمندی های صنعت بتن
نیازمندی های صنعت بتن
 • 19 بازدید توافقی

  اجرای بتن ریزی با ماله پروانه ای ساده و رنگی

  3 هفته قبل
 • 12 بازدید توافقی

  بتن ریزى با ماله پروانه و سیستمهاى کف پوش صنعتى

  3 هفته قبل
 • 56 بازدید توافقی

  سخت بتن غرب-کفسازی بتن

  3 ماه قبل