مشاوره تکنولوژی بتن و افزودنی های بتن

انیمیشن فرآیند تولید سیمان در کارخانه سیمان

مشاهده فیلم فرایند تولید سیمان در کارخانه 

سیمان چیست

این ماده یکی از مهم ترین ترکیبات بتن محسوب می شود . بتن از سه جزء اساسی زیر تشکیل می شود:

  • آب
  • سنگدانه
  • سیمان.

عملکرد اصلی این ماده در بتن ایجاد چسبندگی در شن و ماسه به وسیله ترکیب با آب می باشد. همچنین مقادیر مختلف بتن می تواند مقاومت های مختلفی به بتن ببخشد. اما روش ساخت این ماده به چه صورت است؟

برای تولید این ماده دو روش (خشک و مرطوب) وجود دارد.

روش خشک: 

  • مواد اولیه را با یکدیگر مخلوط، خرد و تبدیل به پودر کرده و ذخیره می کنند.
  • در فرایند تولید و ساخت سیمان می بایست به منظور حذف مواد آلی موجود در آن، رس شسته شود. 
  • مواد پودر شده و آب ناشی از شستن رس که ماده چسبناکی است و به دوغاب معروف است به کانال آسیاب جهت اختلاط فرستاده می شود.
  • سپس در مخازن برای آماده سازی نگه داری می شود.

روش مرطوب:

  • مواد آهکی و سیلیسی به صورت جداگانه خرد شده شسته می شود.
  • سپس از انتقال به انبار برای اختلاط در کوره دوار قرار می گیرند.

در این ویدیو فرآیند ساخت این ماده به خوبی قابل مشاهده می شود. همچنین به درک بهتر شما در خصوص نحوه تولید کمک می کند.