مشاوره تکنولوژی بتن و افزودنی های بتن

Concrete Aggregates - Specifications

استاندارد: سازمان استاندارد ملی ایران
محل انتشار: تهران
ISBN: ۹۷۸-۱-۸۴۵۶۹-۴۴۸-۷
وضعیت: معتبر
حجم فایل: ۴ مگا بایت
تمامی حقوق متعلق به گروه ایران بتن می باشد. نشر با ذکر نام بلامانع است

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگی هاي سنگدانه هاي ریز و درشت (به غیر از سنگدانه هاي سبک، سنگدانه هاي سنگین یا سنگدانه هاي بازیافتی مثل سنگدانه هاي حاصل از نخاله هاي ساختمانی) براي مصرف در بتن است.
این استاندارد براي استفاده توسط یک پیمانکار، تامین کننده بتن یا سایر خریداران سنگدانه ها به عنوان بخشی از اسناد و مدارك فنی، مورد استفاده است. این استاندارد همچنین براي مشخصات فنی پروژه ها به منظور تعیین کیفیت سنگدانه، بزرگترین اندازه اسمی سنگدانه و سایر الزامات خاص دانه بندي کاربرد دارد. افراد مسئول انتخاب نسبت هاي اختلاط بتن، باید مسئولیت تعیین نسبت هایی از سنگدانههاي ریز و درشت را بر عهده داشته باشند. این استاندارد همچنین الزامات سامانه هاي کنترل تولید و معیارهایی براي ارزیابی انطباق با این استاندارد را دربرمیگیرد.

فهرست مراجع

۱-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۴۴۶ ، سنگدانه ها – مواد ریزتر از الک ۷۵ میکرومتر (شماره ۲۰۰ ) در سنگدانه هاي معدنی با شستشو – روش آزمون
۲-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۴۴۸ ، سنگدانه ها- مقاومت سنگدانه درشت کوچکاندازه در برابر سایش و ضربه در دستگاه لسآنجلس- روش آزمون

استاندارد ملی ایران شماره ۴۴۹ ، سنگدانه- سلامت سنگدانه با استفاده از محلول سولفات سدیم یا
منیزیم- روش آزمون
۴-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۴۹۷۷ ، سنگدانه ها- دانه بندي سنگدانه هاي ریز و درشت- روش آزمون
۵-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۴۹۷۸ ، سنگدانه ها- کلوخه هاي رسی و دانه هاي سست- روش آزمون
۶-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۴۹۷۹ ، سنگدانه – ناخالصی هاي آلی سنگدانه هاي ریز مورد مصرف در بتن – روش آزمون