کتاب تکنولوژی پیشرفته بتن (اجزای تشکیل دهنده)
  • نام کتاب: تکنولوژی پیشرفته بتن نیومن (اجزای تشکیل دهنده بتن)
  • نویسنده:  Ban Seng Choo ,John Newman
  • سال انتشار:2003
  •  ISBN: 0 7506 5103 2
  • گروه ایران بتن بانک اطلاعات صنعت بتن
  • رمز دانلود: irconcrete.com
 
 
اشتراک گذاری Telegram Facebook WhatsApp Twitter
×

چگونه می توانیم به شما کمک کنیم؟

×