مشاوره تکنولوژی بتن و افزودنی های بتن

گروه ایران بتن، بانک اطلاعات صنعت بتن ایران

سال انتشار: ۱۳۹۷
محل انتشار: تهران
کد COI موسسه: انجمن بتن ایران
زبان مقاله: فارسی
حجم فایل: ۸۱۹.۴۹ کیلوبایت

نویسندگان

رضا کاظمی ۱، علیرضا کشمیری ۲، محمدهادی اسلاملو ۳
-۱ رییس هئیت مدیره شرکت شهر آرا بتن ارم جنوب
-۲ مدیر شرکت شهر آرا بتن ارم جنوب
-۳ مدیر کنترل کیفی و مدیر آزمایشگاه شرکت شهر آرا بتن ارم جنوب

خلاصه مقاله

استفاده از توليدات قطعات به روش پيش ساخته در حال گسترش می باشد و يكی از پركاربردترين اين قطعات، جداول و كفپوشهای بتنی می باشند. روشهای توليد كفپوشهای پيش ساخته عبارتند از روش معمولی، روش فشاری خشك و روش فشاری تر. در روش فشاری خشك، بتن با سطح كارايی پايين كه بتنی با اسلامپ صفر ميباشد، در قالب ريخته و با فشار متراكم ميشود. يكی از مزايای روش فشاری خشك، سرعت اجرا و خروج قطعه از قالب بلافاصله پس از جايدهی و تراكم است كه عدم نياز به تعداد زيادی قالب را به دنبال دارد. همچنين نسبت آب به سيمان پايين در بتنهای مورد استفاده در اين روش، بهبود كيفيت بتن را سبب ميگردد .دستيابی به ويژگيهای مقاومتی و دوامی مطلوب در قطعات بتنی ميتواند نتيجه ی عوامل مختلفی باشد؛ از جمله مصالح مناسب، طرح اختلاط صحيح و رعايت اصول فنی در ساخت، حمل، تخليه و عمل آوری .يكی از مواردی كه در شرايط ساخت بتن تأثيرگذار است، ميزان تراكم قطعات پيش ساخته می باشد در هنگام اختلاط و جايدهی بتن ميباشد. در شرايط فشار تراكم ثابت، ميزان رطوبت بهينه در كيفيت بتن تأثير به سزايی دارد كه افزايش يا كاهش آن بر تراكم بتن موثر می باشد. لذا هدف اين تحقيق عبارتست از بررسی ميزان رطوبت بتن بر كيفيت كفپوشهای بتنی توليد شده به روش فشاری خشك و نيز تعيين رطوبت بهينه كه منجر به بهترين كيفيت بتن سخت شده می گردد.

کلید واژه

بتن ، رطوبت بهینه ، دانسیته ، دوام بتن
Keywords: concrete, optimum moisture, density, durability of concrete