مشاوره تکنولوژی بتن و افزودنی های بتن

تاثير اصلاح نسبت آب به سيمان در رفتار بتن زهکش دارای زئوليت طبيعی در آزمایشات مختلف مکانيکی با دانه بندی های مختلف مصالح

گروه ایران بتن، بانک اطلاعات صنعت بتن ایران

سال انتشار: ۱۳۹۷
محل انتشار: تهران
کد COI موسسه: انجمن بتن ایران
زبان مقاله: فارسی
حجم فایل: ۸۱۹.۴۹ کیلوبایت

نویسندگان

زهیر فتحی ۱ ، امیرعلی امینی ۲ ، مجتبی حاجی مهدی ۳، حسن فضائلی ۴
۱ دانشجوی کارشناسی ارشد حمل و نقل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال. – Zohair.fathi@gmail.com
2 عضو هیات علمی دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
۳ مدیر کنترل کیفیت شرکت دانش بنیان نانو بتن امین استان قم. – Mojtabahm_88@yahoo.com
4 عضو هیات علمی دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال – – Hfazaeli.iust@yahoo.com

خلاصه مقاله

بتن زهکش، نوآوری در حال ظهور ایست که تاکنون برای جادهها با حجم کم ترافیکی و نیز پارکینگها در نظر گرفته شده است، همچنین یک روش جایگزین برای مدیریت روان آب استفاده میشود. زئولیت به عنوان یک افزودنی معدنی می تواند از آب انداختگی و جداشدگی بتن تازه جلوگیری کند، پایایی بتن را خصوصاً مقاومت در برابر واکنش قلیائی سنگدانه ها را افزایش میدهد و سبب افزایش مقاومت بتن میشود. استفاده از زئولیت، جایگزین مناسبی به جای درصد مشخصی از سیمان در انواع بتن ها بوده است. در این مقاله سعی بر این شده است که بتن زهکش ساخته شده متشکل از ترکیب درشت دانه های مختلفی باشد. استفاده از بتن زهکش مناسب و قابل استفاده در روسازی که باعث کاهش رواناب سطحی و نیز کاهش خسارات ناشی از تصادفات بر اثر لغزندگی جاده ها خواهد شد. هدف این مقاله بررسی اضافه کردن زئولیت به جای ۱۰ درصد از سیمان مصرفی در بتن زهکش بوده که نتیجه آن جذب آب بالای ترکیب و کاهش مقاومت خواهد شد، ولی با استفاده از تغییر در میزان آب به سیمان در بتن زهکش به یک درجه مناسب برای رسیدن به یک ترکیب با خصوصیات مناسبی رسیدهایم.

کلید واژه

بتن زهکش، زئولیت، نفوذپزیری بتن، روسازی زهکش.