مشاوره تکنولوژی بتن و افزودنی های بتن

گروه ایران بتن، بانک اطلاعات صنعت بتن ایران

سال انتشار: ۱۳۹۷
محل انتشار: تهران
کد COI موسسه: انجمن بتن ایران
زبان مقاله: فارسی
حجم فایل: ۸۱۹.۴۹ کیلوبایت

نویسندگان

شهاب اقوامی ۱ ، جعفر سبحانی ۲
۱ دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران –
۲ عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تهران، ایران

خلاصه مقاله

جمع شدگی بتن فرآیندی است که به دلیل تغییر مقدار رطوبت در داخل بتن پدید می آید. در اغلب مصالح ساختمانی در فضای مابین ساختار مولکولی خلل و فرجی وجود دارد که در مجاورت با رطوبت افزایش حجم مییابند و زمانی که خشک میشوند در آنها جمع شدگی رخ میدهد و این مورد عمده ترین دلیل بروز ترک خوردگی در آنها میباشد. در این مقاله، تاثیرات استفاده از الیاف پلی پروپیلن اصلاح شده بر میزان جمع شدگی ناشی از خشک شدن بتن در قالب یک مطالعه آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه، ۲ نوع الیاف پلی پروپیلن اصلاح شده با مقادیر ۵ / ۱ و۲/۵ کیلوگرم بر متر مکعب با عیار سیمان ۴۰۰ در مخلوط بتن مورد بررسی قرار گرفته است. مقاومت فشاری برای دوره های ۷ روزه و ۲۸ روزه و جمع شدگی ناشی از خشک شدن برای دوره های زمانی متفاوت مورد بررسی قرار گرفته است. مشاهده شد که افرودن الیاف پلی پروپیلن اصلاح شده به بتن، مقاومت فشاری را در مقایسه با نمونه های بتن کنترلی تغییری نمیدهد و مقدار آن در محدوده مقاومت فشاری بتن کنترلی باقی میماند. مطالعه بر روی جمع شدگی ناشی از خشک شدن و تغییرات طول آزمونه ها نشان داد که افزودن الیاف به بتن میزان جمع شدگی را نسبت به بتن مرجع کاهش می دهد.

کلید واژه

بتن مسلح شده با الیاف پلی پروپیلن اصلاح شده، جمع شدگی ناشی از خشک شدن، مقاومت فشاری