مشاوره تکنولوژی بتن و افزودنی های بتن

گروه ایران بتن، بانک اطلاعات صنعت بتن ایران

سال انتشار: ۱۳۹۷
محل انتشار: تهران
کد COI موسسه: انجمن بتن ایران
زبان مقاله: فارسی
حجم فایل: ۸۱۹.۴۹ کیلوبایت

نویسندگان

امیرخانی ۱ ، محسن تدین ۲ ، محمدابراهیم کیانی فر ۳، سید محمد سجادی عطار ۴
۱ – کارشناسی ارشد سازه دانشگاه صنعتی شاهرود- دفتر فنی پروژه خط ۳ مترو مشهد
۲ – عضو هیئت علمی بازنشسته دانشگاه بوعلی سینا همدان – رییس هیئت مدیره مهندسین مشاور سیناب غرب
۳ – دانشجوی کارشناسی ارشد محیطزیست دانشگاه خاوران- مسئول آزمایشگاه بتن صنایع شیمیایی ژیکاوا
۴ – مربی دانشکده شهید منتظری مشهد و مدیر آزمایشگاه کنترل کیفیت خط دوقطارشهری مشهد

خلاصه مقاله

بتن خودمتراکم می تواند به عنوان یکی از بتن های نوینی مطرح شود که بدون جداشدگی سنگ دانه یا آب انداختگی و بدون نیاز به عمل تراکم، قابلیت پرکنندگی فضاهای خالی میان آرماتورها را دارد. این نوع بتن به دلیل قابلیت های صنعتى و اقتصادی می تواند به کمک مواد پوزولانی که خود نقش مهمی در افزایش مقاومت و دوام سازه های بتنی دارند، ساخته شود .در تحقیق حاضر ۱۸ طرح مخلوط بتن خودتراکم با جایگزینی های دو نوع پوزولان خاش و سرباره کوره آهنگدازی در سه نسبت آب به مواد سیمانی ۰٫۴۰ ، ۰٫۴۵ ، ۰٫۵۰ به همراه طرح مخلوط شاهد ساخته شد و سپس نمونهها مورد آزمایشهای هدایت الکتریکی و مقاومت فشاری قرار گرفتند و نتایج نشان می دهد که استفاده از پوزولان خاش و سرباره کوره آهنگدازی سبب افزایش مقاومت فشاری و کاهش هدایت الکتریکی در نمونه های بتن خودتراکم گردیده است. همچنین نتایج نشان می دهد که افزایش درصد جایگزینی پوزولان خاش و سرباره کوره آهنگدازی به عنوان ماده جایگزین سیمان سبب بهبود رفتار مکانیکی و دوام در بتن های خودتراکم گردیده است.

کلید واژه

بتن خودتراکم، دوام بتن، هدایت الکتریکی، مقاومت فشاری