مشاوره تکنولوژی بتن و افزودنی های بتن

بررسی دوام توسط آزمایش های نفوذ تسریع شده یون كلراید RCPT و عمق نفوذ آب تحت فشار در بتن های خودتراكم حاوی میکروسیلیس و پوزولان خاش

گروه ایران بتن، بانک اطلاعات صنعت بتن ایران

سال انتشار: ۱۳۹۷
محل انتشار: تهران
کد COI موسسه: انجمن بتن ایران
زبان مقاله: فارسی
حجم فایل: ۸۱۹.۴۹ کیلوبایت

نویسندگان

امیرخانی ۱ ، مسعود عطاریان ۲، محسن تدین ۳ ، محمد ابراهیم کیانیفر ۴
۱ – کارشناسی ارشد سازه دانشگاه صنعتی شاهرود- دفتر فنی پروژه خط ۳ مترو مشهد
۲ – کارشناسی ارشد سازه دانشگاه سمنان- مسئول آزمایشگاه دوام بتن صنایع شیمیایی ژیکاوا
۳ – عضو هیئت علمی بازنشسته دانشگاه بوعلی سینا همدان – رییس هیئت مدیره مهندسین مشاور سیناب غرب
۴ – دانشجوی کارشناسی ارشد محیطزیست دانشگاه خاوران- مسئول آزمایشگاه بتن صنایع شیمیایی ژیکاوا

خلاصه مقاله

استفاده از بتن خودتراکم یا SCC به عنوان یکی از بتن های خاص که بدون جداشدگی سنگدانه یا آب انداختگی و بدون نیاز به عمل تراکم، قابلیت پرکنندگی فضاهای خالی میان آرماتورها را دارد مطرح گردیده است. این نوع بتن برای اولین بار در دهه ۱۹۸۰ میلادی در ژاپن ابداع شد و در سالهای اخیر در ایران کاربرد گستردهای یافته است. پژوهشها در سالهای گذشته در خصوص عملکرد و رفتار بتن خودتراکم بخش مهمی از پژوهش ها در حوزه فنّاوری بتن بوده است. مواد پوزولانی نقش به سزایی در رفتار و دوام بتن های خودتراکم ایفا می نماید. در مطالعه حاضر نتایج آزمایشگاهی روی ویژگی های بتن تازه، انتشار یون کلراید و عمق نفوذ آب تحت فشار در نمونه های بتن خودتراکم حاوی میکرو سیلیس و پوزولان خاش در مقایسه با بتن های شاهد ارائه می دهد. نتایج آزمایش ها نشان میدهد که بتن های حاوی میکرو سیلیس و پوزولان خاش در مقایسه با بتن های شاهد مقدار انتشار یون کلراید و نفوذ آب کاهش یافته است.

کلید واژه

بتن خودتراکم، نفوذ تسریع شده یون کلراید، عمق نفوذ آب تحتفشار، میکرو سیلیس، پوزولان خاش