مشاوره تکنولوژی بتن و افزودنی های بتن

بتن خود متراکم

مطابق با تعریف aci، بتن خود متراکم بتنی است که جریان پذیری بالایی دارد و می­تواند بدون جدا شدگی در قالب پخش شده و آن را پر می­کند. این نوع بتن می تواند بدون هیچگونه تراکم مکانیکی آرماتورها را در بر گیرد. در حالت کلی بتن خود متراکم (SCC) از مصالح بتن های متعارف ساخته می شود و در برخی از موارد با  مواد افزودنی اصلاح کننده ویسکوزیته (VMA). همچنین SCC با نامه های دیگری که عبارتند از: بتن خودتراکم، بتن خود تراز، نام گزاری شده است.

 

تست کاجیما برای بتن خود متراکم
تست کاجیما برای بتن خود متراکم

 

 

 

بتن خود متراکمی که به ­درستی طراحی و ساخته شود می­تواند نتایج فنی و اقتصادی قابل توجهی به همراه داشته باشد. صرفه جویی اقتصادی در بتن ریزی، ارتقاء خواص بتن و یا هردو، نیروهای محرک کاربرد و یا استفاده از بتن خود متراکم هستند. مزایای ویژه بتن SCC عبارتند از: