مشاوره تکنولوژی بتن و افزودنی های بتن

سیمان سرباره کوره-مشاوره انتخاب پوزولان

سیمان سرباره-راهنمای مصرف و ویژگی ها-نشریه ۰۲ سربارۀ سرد شدۀ کوره آهن­گدازی،  یا سیمان سرباره کوره آهنگدازی محصول دانه ­ای و شیشه ­ای است که خشکانده و آسیاب می­شود. این محصول بشکل پودر کرم رنگ بوده و از نظر اندازه مشابه با سیمان پرتلند است. این سیمان به آهستگی واکنش نهفته می­دهد که با داشتن […]