بتن آماده │ قطعات بتنی پیش ساخته │مشاوره خرید ، فروش و تولید

منو

ذرات میکروسیلیس با بزرگ نمایی 20000 برابر (انجمن سیمان پرتلند).

میکروسیلیس-مشاوره خرید و فروش

میکروسیلیس-مشاوره خرید و فروش هیچ مادۀ واحدی بهتر از میکروسیلیس عهده­ دار گشودن دروازۀ دستیابی به مقاومت و دوام فوق العاده بالا نبوده است. میکروسیلیس پسماند یک مواد معدنی فوق العاده ریز متشکل از آمورفوس[1] شیشه­ ای دی اکسید سیلیکون است که از گاز تولید شده کوره­ های قوس الکتریکی- زیر شارژی در جریان تقلیل […]