قیمت-مصوب-بتن-آماده-در-سال-99

قیمت مصوب بتن آماده در سال 1401 | آخرین بروز رسانی مرداد ماه 1401 | 350 | 400

بروز رسانی :10/ 05 / 1401 – قیمت بتن آماده بتن آماده عیار 350 – C25 + روان کننده 820،000 تولید حمل پمپاژ با دکل به کلیه مناطق تهران بتن آماده عیار 400 – C30 + روان کننده 900،000 تولید حمل پمپاژ با دکل به کلیه مناطق تهران بتن آماده عیار 450 – C35 + […]

×

چگونه می توانیم به شما کمک کنیم؟

×