ژل-میکروسیلیس

ژل میکروسیلیس | نحوه تولید ژل میکروسیلیس | ایران بتن

مقدمه ژل میکروسیلیس سازه های واقع در اسکه های دریایی، شمع ها، ستون ها، فنداسیون و قطعات پیش ساخته همواره در معرض حملات شیمیایی توسط یون های سولفات ها و کلریدها میباشند. برای بهبود خواص بتن و افزایش مقلومت دربرابر خوردگی شیمیایی سازه های مستعد، بکارگیری مواد افزودنی در طرح اختلاط بتن امری ضروری میباشد. ژل میکروسیلیس به […]

×

چگونه می توانیم به شما کمک کنیم؟

×