خواص سخت شده بتن خودتراکم

خواص سخت شده بتن خودتراکم

در حالی که برخی از خواص تازه بتن خودتراکم تفاوت قابل توجهی با بتن معمولی دارد، خواص سخت شده بتن خودتراکم برای شباهت و یا بهتر شدن نسبت به خصوصیات بتن معمولی می­بایست از طریق نسبت طرح مخلوط مهندسی شود. اگر خواص کلیدی خاصی در یک پروژه مد نظر باشد می­بایست در طراحی طرح مخلوط […]

×

چگونه می توانیم به شما کمک کنیم؟

×