الیاف شیشیه برای جی اف ار سی

جی اف ار سی GFRC-تولید، خرید و فروش

جی اف ار سی GFRC تولید، خرید، فروش و مشاوره جی اف ار سی GFRC بتن تقویت شده با الیاف شیشه است. این نوع بتن دارای مقاومت کششی بسیار زیادی می­باشد در مقایسه با بتن معمولی این ویژگی، آن را به یک بتن توانمند (HPC)[2] مبدل نموده است.  همانطور که از اسم جی اف ار سی GFRC مشخص […]

×

چگونه می توانیم به شما کمک کنیم؟

×