نیازمندی های صنعت بتن
تومان

تومان

 • توافقی

  آزمایشگاه بتن و مصالح ساختمانی عمران سنجش

  5 ماه قبل
 • توافقی

  استخدام حسابدار کارخانه بتن

  3 ماه قبل
 • توافقی

  تجهیزات کالیبراسیون

  2 ماه قبل
 • توافقی

  فروش تخصصی الک های صادراتی اطلس

  2 ماه قبل
 • توافقی

  فروش روان کننده بتن ( روان کننده نفتالین ) – افزودنی بتن

  5 ماه قبل