بتن آماده │ قطعات بتنی پیش ساخته │مشاوره خرید ، فروش و تولید

منو

ورکشاپ آموزشی صنعتی ویژه کارخانجات بتن آماده و قطعات بتنی

اولین ورکشاپ آموزشی صنعتی ویژه کارخانجات بتن آماده و قطعات بتنی اطلاعات ورکشاپ آموزشی صنعتی ویژه کارخانجات بتن آماده و قطعات بتنی محوریت کارگاه تولید صنعتی بتن خودتراکم نحوه برگزاری در دو بخش تئوری و عملی (بازدید از معدن شن و ماسه) مدت کارگاه یک روز تاریخ برگزاری ۱۴۰۱.۱۱.۰۶ گواهینامه دارای گواهینامه حضور ثبت نام […]