نیازمندی های صنعت بتن
نیازمندی های صنعت بتن

بررسی خواص مکانیکی بتن سبک سازه ای حاوی پشم سنگ و پرلیت

دکتر سید حسین قاسم زاده موسوی نژاد ، شکیب ایرانی

سال انتشار: 1397
محل انتشار: تهران
کد COI موسسه: انجمن بتن ایران
زبان مقاله: فارسی
حجم فایل: ۸۱۹.۴۹ کیلوبایت

نویسندگان

دکتر سید حسین قاسم زاده موسوی نژاد ، شکیب ایرانی

خلاصه مقاله

امروزه فن آوری های مختلف بتن به سرعت در حال رشد و توسعه در بخش های مختلف هستند و هر روز کاربرد های جدیدی با ظهور فن آوری های نوین به عرصه ساخت و ساز معرفی می گردد. پشم سنگ در واقع از تارهای بسیار ریز سنگ بازالت تشکیل شده است. به نظر می رسد خواص عایق حرارتی این مصالح از یک سو و نیاز به عایق نمودن بتن به عنوان یک پوشش ساختمانی را می توان از عوامل اصلی در تعریف این پروژه نام برد. 9 نسبت مخلوط با درصد های مصرفی حجمی 0.5 تا 5 پشم سنگ در این مطالعه تعریف گردید و آزمون های مقاومت فشاری، خمشی، کشش غیرمستقیم و مافوق صوت و آزمایش کوره حرارتی روی نمونه ها انجام شد و نتایج نشان می دهند که افزایش درصد پشم سنگ تا 4 درصد حجمی هرچند منجر به کاهش مقاومت های فشاری و خمشی گردیده است اما مقاومت نمونه ها در برابر حرارت به طرز محسوسی با افزایش همراه بود، به گونه ای که پشم سنگ در درصد حجمی 2 ، پس از عمل آوری تا 14.7 درصد افزایش را نیز در مقاومت نشان داده است.

کلید واژه

پشم سنگ، بتن، عایق حرارتی، دوام حرارتی

اشتراک گذاری Telegram Facebook WhatsApp Twitter