نیازمندی های صنعت بتن
نیازمندی های صنعت بتن

بتن سخت شده قسمت 211 : تعیین جذب - آب بتن روش آزمون

Hardened concrete –part 122:
determination of water absorption- Test method

استاندارد: سازمان استاندارد ملی ایران
محل انتشار: تهران
وضعیت: معتبر
زبان کتاب: انگلیسی
حجم فایل: 4 مگابایت
تمامی حقوق متعلق به گروه ایران بتن می باشد. نشر با ذکر نام بلامانع است

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش اندازه گیری جاب آب آزمونه های مغزه گیری شده از سازه و یا – قطعات پیش ساخته است.
همانین این روش ممکن است برای تعیین جاب آب آزمونه های منشوری یا استوانه ای که نسبت – سطح به حجم آن قاب محاسبه است و هیچ نقطهای در آزمونه بیشتر از 98 میلی متر از سطح آزاد آن فاصله ندارد، مورد استفاده قرار گیرد.
 جذب آب اندازه گیری شده این آزمونه ها نسبت سطح به حجم یک مغزه به طو 99 میلی متر و قطر 99 میلی متر معادل سازی و اصلاح می شود.
یادآوری به صورت معمول ، مقدار جاب آب آزمونه های قالب گیری شده از بتن، از جاب آب یک مغزه از همان بتن به مقدار -جزئی کمتر است ولی زمانی که سنگدانه ها جاب آب بیشتری داشته باشند این تفاوت چشمگیرتر می شود.

فهرست مراجع

2-1 BS 8500-1 Concrete – Complementary British Standard to BS EN 206-1 – Part 1: Method of specifying and guidance for the specifier
2-2 BS 8500-2 Concrete – Complementary British Standard to BS EN 206-1 – Part 2: Specification for constituent materials and concrete
2-3 BS EN 206-1, Concrete – Part1: Specification, performance, production and conformity
2-4 BS EN 12390-1, Testing hardened concrete – Part 1: Shape, dimensions and other requirements for specimens and moulds

اشتراک گذاری Telegram Facebook WhatsApp Twitter